Địa chỉ biệt thự : Bãi Dài, Tp Nha Trang, Việt Nam
Điện thoại tư vấn: 0966 399 788
email: bietthuvinhomes.net@gmail.com

Trang chủ Biệt thự biển Vinpearl Bãi Dài Nha Trang Chính sách BĐS vinpearl bãi dài

Chính sách BĐS vinpearl bãi dài

Biệt thự biển Vinpearl Bãi Dài Nha Trang

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
SALES POLICY FOR VINPEARL VILLAS
--- Áp dụng từ ngày 28/11/2015 / Applied from 28/11/2015 ---
Dự án / Project: VINPEARL BÃI DÀI RESORT & VILLAS 3
VINPEARL BAI DAI RESORT & VILLAS 


1. CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT CHO THUÊ / RENTAL COMMITMENT PROGRAM

STT
NO.
ƯU ĐÃI /
PREFERENCES

CHI TIẾT / DETAILS

                                                                                                               

1 Cam kết thu nhập từ
CHƯƠNG TRÌNH
CHO THUÊ (CTCT)
Income
Commitment from
the RENTAL
PROGRAM (RP)
- Mức cam kết Thu nhập tiền thuê: Khách hàng được nhận 85% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 10%giá trị biệt thự
(không gồm VAT)/năm.
The rate of rental income commitment: Clients receive 85%
of profit from the RP which at least equals to 10% of the villa
price (excluding VAT) / year.
- Thời gian cam kết: 10 năm kể từ ngày khách thanh toán 100%
giá trị Biệt thự trước VAT và VAT của tất cả các đợt thanh toán
tính đến thời điểm thanh toán.
Commitment time: 10 years from the payment date of 100%
of the villa price (VAT excluded ) and VAT of all installments
calculating up to the time of payment by Clients
- Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư bắt đầu thanh toán Thu nhập
tiền thuê cam kết khi Khách hàng thanh toán đủ 100% giá trị Biệt
thự trước VAT và VAT của tất cả các đợt thanh toán tính đến thời
điểm thanh toán (không phụ thuộc vào thời đểm ký HĐMB)
Payment condition: Developer starts paying the committed rental
income when the Clients fully pay 100% of the villa price (VAT
excluded) and VAT of all installments calculating up to the time of
payment (without distinguishing the signing date of the Sale
Contract)
- Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày đủ điều kiện.
Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần
Payment period: the first payment shall be made after 6 months
from the date of fulfillment of the payment condition. The next
payments shall be made every 06 months
2 Quyền lợi Khách
hàng khi tham gia
CTCT
Rights of Clients
while participating
the RP
- Sử dụng 2 đêm miễn phí tại Khách sạn Vinpearl (2 room
nights) sau khi khách ký TTĐC và 15 đêm miễn phí (Villa
nights / year) kể từ ngày khách thanh toán đủ 100% giá trị Biệt
thự trước VAT và VAT của tất cả các đợt thanh toán tính đến thời
điểm thanh toán
Using 2 free room nights at Vinpearl (2 room nights) after signing
Deposit Agreement and 15 free nights (villa nights / year) from
the payment date of 100% of the villa price (VAT excluded) and
VAT of all installments calculating up to the time of payment by
Clients
- Trong trường hợp không có Biệt thự trống tại thời điểm đăng ký,
Chủ biệt thự có thể được quy đổi số phòng ngủ của Biệt thự
thành số phòng tương đương trong hệ thống khách sạn Vinpearl.
In case of no available villa at the time of registration, the villa
Owner is entitled to convert the number of bedrooms of the villa
to the equivalent rooms in the Vinpearl hotel system.
- Khách hàng/khách mời của Khách hàng được trao đổi các đêm
nghỉ tại các khách sạn trong hệ thống Vinpearl.
Clients/guests of Clients are entitled to exchange of the villa
nights in the Vinpearl hotel systems.

 

2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THỦ TỤC / PAYMENT PROGRESS AND PROCEDURES
VINPEARL PHÚ QUỐC RESORT & VILLAS 3 /
VINPEARL ĐÀ NẴNG RESORT & VILLAS 2 /
 

TIẾN ĐỘ/THỦ TỤC
PROGRESS/PROCEDURES
THỜI HẠN
DURATION
Ký Thỏa thuận đặt cọc
Signing Deposit Agreement
Tại thời điểm đặt cọc: 500.000.000 đồng/BT (Đặt cọc lần 1)
At the time of Deposit: 500,000,000 Dong/Villa (1st Deposit)
Lần 1
1st installment
15% Giá Bán BT (chưa gồm VAT) đã bao gồm tiền cọc trong vòng 15
ngày kể từ ngày ký TTĐC
15% of the Villa Price (VAT excluded) including deposit within 15 days
from the signing date of the Deposit Agreement
Ký Hợp đồng mua bán
Sign Sale Contract
Dự kiến Quí I/2016
Expected at 1st quarter of 2016
Lần 1
1st installment

30% Giá Bán BT (gồm VAT) đã gồm tiền cọc của Lần 1 theo TTĐC
ngay khi ký HĐMB
30% of the Villa Price (VAT included) including deposit at the 1st
installment of the Deposit Agreement upon signing the Sale Contract
Lần 2
2nd installment
20% Giá Bán BT (gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
20% of the Villa Price (VAT included) within 60 days from the signing
date of the Sale Contract
Lần 3
3rd installment
20% Giá Bán BT (gồm VAT) trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB
20% of the Villa Price (VAT included) within 120 days from the signing
date of the Sale Contract
Lần 4
4th installment
25% Giá Bán BT (gồm VAT) và VAT của 05% giá BT khi nhận được
thông báo bàn giao nhà
25% of the Villa Price (VAT included) and VAT of 05% of the Villa Price
when receiving handover notice
Lần 5
5th installment
05% Giá Bán BT (không gồm VAT) khi nhận sổ hồng
05% of the Villa Price (VAT excluded) when receiving the villa
ownership certificate
TIẾN ĐỘ/THỦ TỤC
PROGRESS/PROCEDURES
THỜI HẠN
DURATION
Ký Thỏa thuận đặt cọc
Signing Deposit Agreement
15% Giá Bán BT (chưa gồm VAT) đã bao gồm tiền cọc trong vòng 15
ngày kể từ ngày ký TTĐC
15% of the Villa Price (VAT excluded) including deposit within 15 days
from the signing date of the Deposit Agreement
Ký Hợp đồng mua bán
Sign Sale Contract
Dự kiến Quí II-Quý III/2016
Expected from the 2nd 3rd quarter of 2016
Lần 1
1st installment
30% Giá Bán BT (gồm VAT) đã gồm tiền cọc của Lần 1 theo TTĐC
ngay khi ký HĐMB
30% of the Villa Price (VAT included) including deposit at the 1st
installment of the Deposit Agreement upon signing the Sale Contract
Lần 2
2nd installment
20% Giá Bán BT (gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
20% of the Villa Price (VAT included) within 60 days from the signing
date of the Sale Contract
Lần 2
2nd installment
20% Giá Bán BT (gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
20% of the Villa Price (VAT included) within 60 days from the signing
date of the Sale Contract
Lần 3
3rd installment
20% Giá Bán BT (gồm VAT) trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB
20% of the Villa Price (VAT included) within 120 days from the signing
date of the Sale Contract
Lần 4
4th installment
25% Giá Bán BT (gồm VAT) và VAT của 05% giá BT khi nhận được
thông báo bàn giao nhà
25% of the Villa Price (VAT included) and VAT of 05% of the Villa Price
when receiving handover notice
Lần 5
5th installment
05% Giá Bán BT (không gồm VAT) khi nhận sổ hồng
05% of the Villa Price (VAT excluded) when receiving the villa
ownership certificate

3. Tặng thẻ VIP Vingroup với nhiều quyền lợi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của tập đoàn
Vingroup / Receive VIP card for preferential rights in using products and services of Vingroup.
4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH (Ngân hàng cho vay Techcombank-TCB) /
FINANCIAL PREFERENTIAL POLICY (Techcombank-TCB)
Khoản 10% cam kết tiền thuê CĐT vẫn trả cho khách hàng sau 06 tháng kể từ ngày giải ngân cho
CĐT, đồng thời bên phía TCB sẽ phong tỏa khoản tiền này và cho phép Khách hàng gửi sổ tiết kiệm
phong tỏa tại TCB để hưởng lãi đến khi Khách hàng trả gốc kì đầu tiên
The 10% committed rental income is still paid by the Developer to the Clients after 06 months as from
the date the Clients make full payment to the Developer. At the same time, TCB will blockade this
amount and the Clients are entitled to receive saving interest on the blockaded amount until the Clients
pay the first installment of the principal
 

                                     CHÍNH SÁCH/ POLICY
 
Thời gian vay
Loan term

Tối thiểu 5 năm, tối đa 20 năm
Minimum 5 years, maximum 20 years
Tỉ lệ vay
Loan rate (*)
65% giá bán Biệt thự (gồm VAT)
65% of Villa price (VAT included)
Thời gian hỗ trợ lãi suất
Time of interest rate
support
12 tháng kể từ ngày giải ngân
12 months as from the date of the loan disbursement
Lãi suất trong thời gian
hỗ trợ lãi suất
Interest rate during time
of interest rate support
Khách hàng chi trả: 0% / Clients pay: 0%
CĐT chi trả: 6,99% / Developer pays: 6.99%
Ngoài thời gian hỗ trợ lãi suất, khách hàng chi trả theo lãi suất của ngân
hàng tại từng thời điểm
Clients pay interest applicable to the loan in accordance with the bank’s
regulations from time to time after the time of interest rate support
Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày
giải ngân đầu tiên của ngân
hàng)
Grace period for principal
(as from the first
disbursement date of the
loan)

12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
12 months from the first disbursement date of the loan

Phí trả nợ trước hạn
trong thời gian hỗ trợ lãi
suất
Fee for premature
payment of the loan
during the time of
interest rate support
Khách hàng chi trả: 0% / Clients pay: 0%
CĐT chi trả: 2% / Developer pays: 2%
Ngoài thời gian hỗ trợ lãi suất, khách hàng chi trả theo quy định của
ngân hàng tại từng thời điểm / Clients pay fee for premature payment of
the loan in accordance with the bank’s regulations from time to time after
the time of interest rate support

   

5. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA BIỆT THỰ VINPEARL
PHÚ QUỐC RESORT & VILLAS 4 ĐẾN HẾT NGÀY 15/12/2015 / PREFERENTIAL PROGRAM
FOR CLIENTS PURCHASING VINPEARL PHÚ QUỐC RESORT & VILLAS 4 TILL 15/12/2015
(Không áp dụng đồng thời với chính sách ưu đãi tài chính) / (Not applied simultaneously with
financial preferential policy)
- Chiết khấu 05% vào giá bán Biệt thự chưa gồm VAT.
Discounted 05% of the villa price (VAT excluded)
Địa điểm giao dịch/ Transaction place
 TP Hà Nội: Trung tâm hội nghị Quốc Tế Almaz, Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà nội
Hanoi: Almaz International Conference Center, Vinhomes Riverside, Long Bien, Hanoi
 TP Hồ Chí Minh: Sàn giao dịch bất động sản Vinhomes, 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh,
phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City: Vinhomes Real Estate Trading Floor, 208 Nguyen Huu Canh Street, Ward
22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City