Địa chỉ biệt thự : Bãi Dài, Tp Nha Trang, Việt Nam
Điện thoại tư vấn: 0966 399 788
email: bietthuvinhomes.net@gmail.com

Khách hàng

Biệt thự biển Vinpearl Bãi Dài Nha Trang

Dự án: VINPEARL PREMIUM BÃI DÀI
VINPEARL PREMIUM GOLF LAND – BAI DAI

I. CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT CHO THUÊ

STT

ƯU ĐÃI

CHI TIẾT

1

Cam kết thu nhập từ CHƯƠNG TRÌNH CHO

THUÊ (CTCT)

- Mức cam kết Thu nhập tiền thuê: Khách hàng nhận được 85% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 8% giá trị biệt thự chưa VAT / năm (cộng biên độ trượt giá của đồng tiền đầu tư)

Thời gian cam kết: 10 năm kể từ ngày khách thanh toán đủ 100% giá trị Biệt thự

Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư bắt đầu thanh toán Thu nhập tiền thuê cam kết về Khách hàng thanh toán 100% giá trị HĐMB

Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng / lần

 2

Quyền lợi Khách Hàng ngày tham gia CTCT

- S ử dụng 15 đêm miễn phí / năm (15 biệt thự đêm / năm)

- Các trường hợp Trọng mà không Biệt thự trống tại thời điểm Chủ biệt thự đăng ký đêm nghỉ, Chủ biệt thự được quy đổi số phòng ngủ của Biệt thự thành số phòng tương đương trong hệ thống khách sạn Vinpearl.

- Khách hàng / khách mời của Khách hàng được trao đổi tất cả các đêm nghỉ tại khách sạn tất cả trong hệ thống Vinpearl.

 

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THỦ TỤC

1. Vinpearl Premium Phú Quốc 1, Vinpearl Premium Phú Quốc 2 & Vinpearl
Premium Nha Trang Bay

TIẾN ĐỘ/THỦ TỤC                               
     THỜI HẠN   
Ký Thỏa thuận đặt
cọc
Tại thời điểm đặt cọc 500.000.000 đồng/BT
Đặt cọc lần 1
15% giá trị BT hoàn thiện (tiền đất và tiền xây dựng chưa gồm VAT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt cọc (đã bao gồm tiền cọc 500.000.000 đồng)
Ký Hợp đồng mua
bán
Dự kiến Quí I/2016
Thanh toán lần 1
40% giá trị BT hoàn thiện (tiền đất và tiền xây dựng đã gồm VAT) ngay khi ký HĐMB (đã bao gồm tiền đặt cọc)
Thanh toán lần 2
30% giá trị BT hoàn thiện (tiền đất và tiền xây dựng đã gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Thanh toán lần 3 30% giá trị BT hoàn thiện (tiền đất và tiền xây dựng gồm VAT) khi nhận được thông báo bàn giao nhà

 

2. Vinpearl Premium Golf Land – Nha Trang

TIẾN ĐỘ/THỦ TỤC                              
THỜI HẠN  
Ký Thỏa thuận đặt
cọc
Tại thời điểm đặt cọc 500.000.000 đồng/BT
Đặt cọc lần 1
15% giá trị BT hoàn thiện (tiền đất và tiền xây dựng chưa gồm VAT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt cọc (đã bao gồm tiền cọc 500.000.000 đồng)
Ký Hợp đồng mua
bán
Dự kiến Quí I/2016
Thanh toán lần 1
40% giá trị BT hoàn thiện (tiền đất và tiền xây dựng đã gồm VAT) ngay khi ký HĐMB (đã bao gồm tiền đặt cọc)
Thanh toán lần 2
30% giá trị BT hoàn thiện (tiền đất và tiền xây dựng đã gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Thanh toán lần 3 30% giá trị BT hoàn thiện (tiền đất và tiền xây dựng gồm VAT) khi nhận được thông báo bàn giao nhà

 

III. CHÍNH SÁCH VAY VỐN CHO KHÁCH HÀNG

1. Chính sách ưu đãi cho khách hàng vay dài hạn

   CHÍNH SÁCH
Thời gian vay                                               10 năm
Tỷ lệ vay 50% giá trị Biệt thự gồm VAT
Lãi suất vay cố định

− Trong 1 năm: 5,99%.
− Trong 2 năm: 7,79%
− Trong 3 năm: 8,59%
Ngoài thời gian cam kết LS cố định nêu trên, tính theo LS 

thị trường

 Ân hạn gốc    12 tháng đầu tiên
Trả gốc và lãi                    

6 tháng/lần
Trong 3 năm đầu, CĐT và Ngân hàng cho vay sẽ cơ cấu để đảm

bảo Khách hàng đủ trả gốc và lãi từ 8% cam kết của CĐT

Phí trả nợ trước
hạn

- Nếu khách hàng vay với LS vay cố định 1 năm: phí TNTH là 3%

trên tổng số tiền vay còn lại trong trường hợp KH trả trước hạn trong 5 năm đầu. Nếu KH TNTH từ năm thứ 6, phí TNTH là 0%

- Nếu khách hàng vay với LS vay cố định là 2 hoặc 3 năm: phí TNTH là 3% trên tổng số tiền vay còn lại trong trường hợp KH trả trước hạn trong 6 năm đầu. Nếu KH TNTH từ năm thứ 7,phí TNTH là 0%

 

2. Chính sách ưu đãi cho khách hàng vay trung hạn 24-36 tháng

Đối tượng áp dng: KH mun vay 2-3 năm sau đó chắc chn có ngun tin về tr
nợ (bán tài sn khác hoc tin kinh doanh )

Lựa chọn 1: Thời gian vay 24 tháng, lãi suất cố định 24 tháng

         CHÍNH SÁCH                                 
Khách hàng loại B
Kỳ hạn khoản vay 24 tháng
Tỷ lệ vay   
50% giá trị Biệt thự gồm VAT
Thời gian ưu đãi lãi suất                
24 tháng
Kế hoạch trả nợ gốc
Ân hạn tối đa 24 tháng ( trả gốc cuối kỳ)
Lãi suất cố định   
10.69%
Trả lãi 
6 tháng/lần
CĐT và Ngân hàng sẽ cơ cấu để đảm bảo Khách hàng đủ trả gốc và lãi từ 8% cam kết của CĐT

Phí trả nợ trước hạn
KH có thể trả nợ trước hạn mà không mất phí TNTH

 

Lựa chọn 2: Thời gian vay 36 tháng, Lãi suất cố định 36 tháng 

CHÍNH SÁCH

                                   Khách hàng loại B                                                                     

Kỳ hạn khoản vay
36 tháng
Tỷ lệ vay
50% giá trị Biệt thự gồm VAT
Thời gian ưu đãi lãi suất
36 tháng
Kế hoạch trả nợ gốc
Ân hạn tối đa 36 tháng ( trả gốc cuối kỳ)
Lãi suất cố định
11.49%
Trả lãi
6 tháng/lần
CĐT và Ngân hàng sẽ cơ cấu để đảm bảo Khách hàng đủ trả lãi từ 8% cam kết của CĐT
Phí trả nợ trước hạn
KH có thể trả nợ trước hạn mà không mất phí TNTH

 

IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI BỔ SUNG DÀNH CHO KHÁCH MUA TRƯỚC

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG                                                 

                          CHÍNH SÁCH                                                                                                                     

20 khách đầu tiên
Được tặng thẻ debit 400,000,000đ/căn BT hoặc trừ thẳng vào giá hợp đồng mua bán.
Điều kiện nhận thẻ:
 Nộp đủ cọc 500.000.000 trước ngày 15/4/2016.
 Ký TTĐC trước ngày 18/3/2016.
Chương trình cho khách hàng đặt cọc tại sự kiện
Bốc thăm trúng thưởng 03 điện thoạiIphone 6.